Özel bayraklar ve flamalar

ALTINCI BÖLÜM Özel bayraklar Madde 27 – Tanıtıcı bayraklar dışındaki özel bayraklar al zemin üzerine ay yıldız resmolunarak yapılır. Özel bayraklarla tanıtıcı bayrak aşağıda gösterilmiştir. A) Cumhurbaşkanlığı forsu, B) Flandra, C) Sembolik bayraklar, D) Özel işaretli bayraklar, 1 – Kare bayraklar, 2 – Gidon bayraklar. 3 – Eksiz bayraklar. E) Flamalar, F) Tanıtıcı bayraklar. Cumhurbaşkanlığı […]

Bayrak tüzüğü

TÜRK BAYRAĞI TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam ve Deyimler Kapsam Madde 1 – (Değişik: 22/2/2001 – 2001/2130 K.) Bu Tüzük : Türk Bayrağının ve özel bayrakların standartlarını bayrağın hangi kumaşlardan yapılacağını, hangi kapalı yerlere konulacağını, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağını, kamu kurum ve kuruluşlarında ve bunlar dışındaki yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceğini, nasıl katlanacağını, […]

Bayrak töreni ve yasaklar

BEŞİNCİ BÖLÜM Bayrak Töreni, Bayrağa Saygı ve Yasaklar Bayrak töreni ve Bayrağın katlanması(1) Madde 22 – (Değişik: 22/2/2001 – 2001/2130 K.) 1) Bayrak, aşağıda belirtilen şekilde törenle çekilir ve indirilir: A) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki bayrak törenlerinde, bir subay veya astsubay komutasında, birliğin seviyesine uygun sayıda silahlı erlerden oluşan bir saygı kıt’ası , Bayrağın çekileceği veya […]

Bayrak kanunu

TÜRK BAYRAĞI KANUNU Kanun Numarası : 2893 Kabul Tarihi  : 22/9/1983 Resmî Gazete : 24.9.1983//18171 Ek ve Değişiklikler: 1) K.No: 4409 /14.7.1999(18.7.1999 / 23759RG)2)K.No: 5728 /23.1.2008(8.2.2008 / 26781RG) Amaç Madde 1 – Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. Bayrağın Şekli ve Yapımı Madde 2 – Türk Bayrağı, bu […]

Bayrağın Konulabileceği yerler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bayrağın Konulabileceği ve Örtülebileceği Yerler Bayrak konulacak makam odaları Madde 18 – Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri, Başbakan, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Başkanları, bakanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Sayıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay ve Danıştay başkan vekilleri ve daire başkanları, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu […]